(093) 359-55-05

Ми завжди готові передзвонити

(050) 391-28-09

Ми завжди готові передзвонити

(067) 917-25-25

Ми завжди готові передзвонити

(044) 383-25-69

Ми завжди готові передзвонити

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

Цей договір між фізичною особою – підприємцем Савескул Володимиром Олександровичем, надалі «Продавець» і користувач послугами інтернету-сайту, надалі - «Замовник», є публічним договором на замовлення, придбання і доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-сайт http://itsell.ua . Замовник, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в справжній Оферті, включаючи всі Додатки.

 1.2. Замовлення – вирішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині і доручення на придбання і доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазина http://itsell.ua будь-якій фізичній особі (далі - Замовник) укласти договір купівлі-продажу товарів. Вказаний договір є публічним, тобто згідно із статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення і підтвердження замовлення.  

2.4. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов справжньої пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцентуючи умови справжньої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:  

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами справжньої пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку і передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні відносно збору, обробки і передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцеві з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для здобуття рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

  3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті інтернет-магазина.

3.2. Продавець має право в однобічному порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.  

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Замовника про зміну ціни Товару.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.  

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Замовником Товар не допускається.  

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті інтернет-магазина або повідомляє Замовника при оформленні замовлення Оператором.  

3.7. Зобов'язання Замовника з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцеві грошових коштів.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ  

4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора або через сервіс сайту інтернет-магазина http://itsell.ua .

4.2. При реєстрації на сайті інтернет-магазина Замовник зобов'язався надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Замовника або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Замовника);  

4.2.3. адреса електронної пошти;  

4.2.4. контактний телефон.  

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна вибраного Замовником Товару вказуються в корзині Замовника на сайті інтернет-магазина.

4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Замовника. У разі не надання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовникові при покупці товарів.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. справжньої Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, вказану в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Замовником умов справжньої Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних до реєстраційної форми на сайті інтернет-магазина або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазина або видачі Продавцем Замовникові касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.  

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1. Способи, порядок, вартість і терміни доставки товарів вказані на сайті http://itsell.ua. Порядок і умови доставки замовленого товару Замовник погоджує з оператором інтернет-маркету у момент оформлення покупки.  

5.2. Право власності і ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання товару шляхом їх підписання Сторонами товарного чека і/чи замовлення (і/чи доручення на придбання і доставку товару) на доставку.

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).  

5.5. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.  

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-певні властивості, якщо вказаний товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав (в т.ч. нестандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-певні властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.2. Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті http://itsell.ua .  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Замовникові внаслідок неналежного використання Товарів, заздалегідь замовлених на Сервісі http://itsell.ua  і придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.  

7.3. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа і інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

 

ФОП САВЕСКУЛ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, б. 2, кв. 139

ІНН 3207208278

 

Платник єдиного податку.